tsm-top-banner

Thứ sáu, 30/10/2020, 10:58 GMT+7

Hơn 111.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng

Tình hình đăng ký doanh nghiệp đã có sự khởi sắc. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 10/2020 tăng 18,4% so với tháng 9/2020, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 10,4%.

Tính chung 10 tháng qua, cả nước có gần 111.200 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước, quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 14,4%.

Trong tháng 10/2020, cả nước có 12.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 72.400 lao động, tăng 18,4% về số doanh nghiệp, giảm 18,5% về vốn đăng ký và giảm 12,7% về số lao động so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 13,6 tỷ đồng, giảm 31,2% so với tháng trước và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2019.

hon-111000-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-10-thang-TGNNT

Hơn 111.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng (Ảnh minh họa: KT)

Trong tháng 10, cả nước còn có 5.044 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,4% so với tháng trước và giảm 30,4% so với cùng kỳ năm 2019; có 3.293 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 0,7% và tăng 57,9%; có 3.579 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 12,6% và giảm 28,6%; có 1.413 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 18,6% và tăng 0,2%.

Tính chung 10 tháng, cả nước có gần 111.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1,594 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 850.300 lao động, giảm 2,9% về số doanh nghiệp, tăng 11,1% về vốn đăng ký và giảm 17% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 2,298 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 32.600 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm nay là 3,892 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 37.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên 148.900 doanh nghiệp, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng có gần 14.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

10 tháng qua có gần 85.600 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, trung bình mỗi tháng có 8.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.

Theo Diệp Diệp/VOV.VN/30/10/2020

Limk nguồn:https://vov.vn/kinh-te/hon-111000-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-10-thang-813711.vov


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Xem thêm các bài viết cùng chủ đề với bài viết (phía trên):

Hơn 111.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng

 

poster miss mighty-2021

hector sp

Genli