Đại Lâm Mộc

Thứ hai, 07/08/2017, 15:23 GMT+7

3 điểm căn bản của Chương trình EB-5: Định cư theo diện đầu tư kinh tế Mỹ

Đa số những viêc đầu tư về nhà ở hay bất động sản đều không đáp ứng được tiêu chuẩn quy định của chương trình EB-5 của Mỹ về tính chất kinh tế và tạo ra việc làm.

Vấn đề định cư theo diện đầu tư kinh tế (EB-5 Visa, thường gọi là Chương trình EB-5 của Mỹ) được quy định theo Đạo luật Di trú năm 1990 (Immigrant Act of 1990). Theo đó, người ngoại quốc đầu tư vào các sơ sở kinh tế của Mỹ đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định về nguồn vốn, hoạt động kinh doanh và tạo được một số việc làm sẽ được xét định cư tại Mỹ cho bản thân nhà đầu tư và gia đình của họ (Green Card và citizenship, tức thường trú nhân và quốc tịch).

Chương trình này có những tiêu chuẩn và quy định khắt khe, mà không phải hồ sơ nào cũng được chấp thuận. Theo số liệu của cơ quan quốc tịch và di trú Mỹ (USCIS), chỉ có 39% hồ sơ được chấp thuận.

Ở đây tôi chỉ tóm tắt 3 điểm căn bản: Số vốn đầu tư tối thiểu, tính chất của cơ sở hay dự án thương mại, khả năng tạo ra một số lượng việc làm nhất định. 

Vốn đầu tư tối thiểu

Số vốn đầu tư tối thiểu (minimum capital investment) là 1 triệu USD vào một dự án hay một cơ sở thương mại mới (new commercial enterprise), hoặc 500.000 USD nếu đầu tư vào những khu vực hay những dự án đặc biệt, được sự chuẩn thuận của chính quyền liên bang (qualifying areas).  

Số tiền đầu tư cần phải có nguồn gốc rõ ràng, ví dụ phải từ một tài khoản ngân hàng của bản thân hoặc công ty của nhà đầu tư.

Trong các tiêu chuẩn thì phần về khoản vốn đầu tư là rõ ràng nhất và có lẽ, có nhiều người có khả năng. Tuy nhiên, các điều kiện về tính chất của dự án và phần tạo việc làm là rất phức tạp.

Tính chất của dự án

Không phải đầu tư vào bất cứ dự án kinh tế hay cơ sở thương mại nào 1 triệu USD là bạn đã đáp ứng được yêu cầu.

Theo quy định của luật này, đó phải là một dự án hay một cơ sở thương mại được thiết lập từ sau tháng 11.1990. Nếu là một cơ sở có từ trước năm 1990 thì khoản đầu tư của bạn phải tạo ra một sự gia tăng doanh số và việc làm, ít nhất là 40% so với đơn vị kinh doanh cũ. 

Với trường hợp đầu tư 500.000 USD, bạn phải tìm kiếm một dự án đã được cơ quan di trú (USCIS), cơ quan thuế (IRS) và Bộ Lao động Mỹ (Employment Development Department) chuẩn thuận. Các dự án hay cơ sở thương mại này nhằm mục tiêu tạo việc làm cho những vùng có tỉ lệ thất nghiệp cao, hoặc nghiêng về mục đích phục vụ phúc lợi cộng đồng như bệnh viện, trường học…

Các trung tâm khu vực (regional centers) được lập ra như những công ty quản lý loại dự án này. Nhưng các trung tâm khu vực, không phải thuộc cơ quan nhà nước, mà là những cá nhân, những nhà quản lý đầu tư có khả năng xây dựng nên những đề án kinh tế, đáp ứng được tiêu chuẩn theo luật định và có được sự chuẩn thuận của các cơ quan liên bang nói trên.

Hầu hết hồ sơ có vốn đầu tư 500.000 USD đều tìm kiếm dự án thuộc các regional centers.

Điều đáng chú ý là, nhà quản lý của regional centers có thể chịu trách nhiệm về tính chất dự án nhưng không có nghĩa là đảm bảo tất cả tiêu chuẩn khác đáp ứng được yêu cầu của chương trình EB-5, chẳng hạn như số việc làm mà khoản vốn của bạn tạo ra.

Vì vậy có thể nói là có yếu tố rủi ro khá cao đối với loại đầu tư này.

Sử dụng lao động Mỹ 

Tiêu chuẩn thứ ba có thể xem là yêu cầu khó nhất của chương trình này: Dự án hay cơ sở thương mại mà khoản vốn đầu tư của bạn bỏ ra phải tạo ra được ít nhất 10 lao động toàn thời gian (full time employment) dành cho người Mỹ (thường trú nhân hoặc công dân) trong vòng 2 năm.  

Đây chính là vấn đề phức tạp nhất đối với loại hồ sơ đầu tư ở mức 500.000 USD. Làm thế nào để đảm bảo khoản vốn mà bạn đầu tư cho một dự án thuộc regional centers tạo ra được 10 việc làm trong khoảng thời gian quy định? Trong thực tế, bạn hay đại diện của bạn (các công ty dịch vụ) không có khả năng để kiểm soát vấn đề lao động của các dự án này. 

Hồ sơ đầu tư 1 triệu USD có khả năng khắc phục vấn đề lao động nói trên vì chính bạn và người quản lý của bạn đứng ra tổ chức, điều hành các hoạt động xây dựng và kinh doanh của dự án. Tuy nhiên, trong môi trường kinh tế Mỹ, ít có một cơ sở thương mại với số vốn 1 triệu USD có thể tạo ra được 10 lao động cố định toàn thời gian.   

Cho nên, như tôi đã nói trong bài trước (Không phải cứ mua nhà, đầu tư bất động sản ở Mỹ là thành công dân Mỹ), đa số những đầu tư về nhà ở hay bất động sản đều không đáp ứng được tiêu chuẩn quy định của chương trình EB-5 về tính chất kinh tế và tạo ra việc làm. Một dự án bất động sản có khả năng tạo ra 10 lao động tại Mỹ, trước hết phải có hoạt động thương mại và phải có số vốn từ nhiều triệu USD trở lên.

Có thể kết luận rằng, yếu tố quyết định sự thành công cho một hồ sơ EB-5 là phải tìm được một người đại diện có đủ khả năng để thẩm định một dự án, một cơ sở thương mại đáp ứng được tiêu chuẩn về tính chất kinh tế và việc làm của chương trình này.

Trong thực tế, nhiều hồ sơ thông qua các dịch vụ đã đầu tư vào một dự án hay cơ sở kinh tế không thỏa mãn các yêu cầu của chương trình này, nên đã bị từ chối. Nhà đầu tư dù đã bỏ ra khoản vốn như quy định và hàng chục ngàn USD chi phí dịch vụ, nhưng không có nghĩa là được đảm bảo sẽ được chấp thuận. Theo số liệu của cơ quan di trú thì có đến trên 60% hồ sơ của chương trình này bị bác bỏ.

Đề tài về chương trình EB-5 của Mỹ có thể nói là rất rộng, có rất nhiều vấn đề thiết yếu không thể đề cập đầy đủ trong một bài viết. Tôi sẽ giới thiệu trong bài kế tiếp.

Theo motthegioi.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Xem thêm các bài viết cùng chủ đề với bài viết (phía trên):

3 điểm căn bản của Chương trình EB-5: Định cư theo diện đầu tư kinh tế Mỹ

 

kungfu kid

Kem HAAGENDAZS